Refleksjonskort - 100 dyder

Bestill kortene her

Refleksjonskort
DYDENE utgjør essensen av hvem vi er. I verdens hellige tradisjoner er de beskrevet som guddommelige egenskaper og kjennetegn ved menneskesjelen. De er innholdet i vår karakter og grunnlaget for ekte lykke. 

REFLEKSJONSKORTENE gir oss muligheter til å reflektere over og utvikle våre indre verdifulle egenskaper. 

KILDEN til forskningen og innholdet i refleksjonskortene er The Virtues Project™, et globalt tiltak i mer enn 90 land. 
The Virtues Project har som mål å inspirere mennesker i alle aldre og fra ulike kulturer til å anvende dydene i hverdagen. Dydene er åndelige ferdigheter som hjelper oss til å leve optimalt.

 
 
 
 
Kortene kan anvendes på mange måter som: 
  • inspirasjon for dagen
  • veiledning til å ta avgjørelser
  • bidrag til konfliktløsning
  • hjelp til å finne veien vår
  • døråpner til innsikt og forståelse
  • brobygger i gruppesammenheng
  • redskap til mindfulness
  • til bevistgjøring og coaching

Refleksjonskortene er et enkelt og effektivt redskap som kan forvandle livene våre.

Helge Kragh | Baugsåsen 11, 1525 Moss - Norway | Tlf.: 924 29 645