Utgivelser

 
 

Historien om Kongefuglen som mistet vingen sin 

Linda S Kragh
Kongefuglen

 

Historien om Kongefuglen som mistet vingen sin er en liten barnebok for barn i mange aldre. Her blir vi kjent med den uheldige Kongefuglen som mistet den ene vingen sin da han ble fanget i nettet til den onde FugleFangeren. Ved hjelp av gode medhjelpere må han finne VingeMesteren, han som lager alle vingene i verden. 

"Det var en gang en rød og vakker kongefugl med gull krone og to spesielle øyne. Det ene er et stort superøye som kan se langt, langt, ja så langt som ingen av de andre fuglene kan se. Det andre øyet er litt mindre og det ser alt det som er her rundt oss. Derfor er det en klok og smart kongefugl. Det er den beste Kongefuglen som noen gang har ledet fuglene i hagen. Mest av alt er den en god konge fordi den også har et godt og strålende hjerte. Alle var trygge når han fløy først og viste veien. Da sang alle fuglene sine gladeste triller.

Men akkurat nå er det stille og alle er triste og redde. Det har skjedd noe helt forferdelig..."


 

Når lys treffer mørke

Linda S Kragh
 
Når lys treffer mørkeBoka inneholder skriveriutstillingen Når lys treffer mørke. Her kan du bevege deg blant små og store tekstbilder og skildrende fotografier. Her finnes et knippe korte historier, dikt og skriblerier med inspirerende betraktninger over tilværelsen.

Den nynner enkle sanger om det å være i vekst og forvandling, om at det i traumer, sorg og lidelse finnes visdom og forløsning, om å våge seg inn i det ukjente – vende blikket fra det jordiske til det himmelske.

Linda S Kragh er født i 1955 og oppvokst i Trondheim. Hun har fra sin tidlige ungdom vært på søken etter mening og forståelse; hva innebærer livet her og nå, hva skjer etterpå?

I denne boken som er hennes første utgivelse deler hun, ved hjelp av metaforer og allegorier, noe av det hun har funnet langs veien. I en åpen og ærlig tone betoner hun sider, synlige og usynlige, ved det å være et menneske underveis i livet.

De fleste fotografiene i boka er tatt av Helge Kragh se galleri

ISBN 978-82-92872-03-1

Refleksjonskort - 100 dyder

 
The Virtues Project
 
RefleksjonskortDe indre verdifulle egenskaper. 100 kort med universell visdom som vekker dine indre ressurser og bidrar til at du kan leve i tråd med dine dypeste verdier.

The Virtues Project har som mål å inspirere mennesker i alle aldre og fra ulike kulturer til å anvende dydene i hverdagen. Dydene er åndelige ferdigheter som hjelper oss til å leve optimalt.

REFLEKSJONSKORTENE gir oss muligheter til å reflektere over og utvikle våre indre verdifulle egenskaper. Kortene kan anvendes på mange måter som:
 • inspirasjon for dagen
 • veiledning til å ta avgjørelser
 • bidrag til konfliktløsning
 • hjelp til å finne veien vår
 • døråpner til innsikt og forståelse
 • brobygger i gruppesammenheng

Refleksjonskortene er et enkelt og effektivt redskap som kan forvandle livene våre.

ISBN 978-82-92872-00-0

Dannelse og dyder - Enkle veier til kartakterdannelse

 
Linda Kavelin Popov

Dannelse og dyderDette er en håndbok for lærere,
foreldre og andre som ønsker å utgjøre
en forskjell for barn og unge.
Boken tar for seg 52 dyder
verdsatt av alle kulturer og tradisjoner
som “det beste i oss”

Se også "Dydekort for barn og unge"
som supplerer boken.

  

 

 • Hjelper barn og ungdom til å utvikle dydene – deres indre verdifulle egenskaper
 • Tilbyr karakterdannende aktiviteter og øvelser som er enkle å bruke for alle klassetrinn
 • Gir barn styrke til å ta moralske valg, forholde seg til tap og sorg og løse problemer ut fra sin egen indre styrke
 • Suksess-historier og eksempler fra rundt om i verden
 • Lærer elevene til å løfte hverandre opp i stedet for å trykke hverandre ned
 • Tips for forvandling av bøllete atferd
 • Nyskapende metoder for veiledning
 • Inspirerer til fremragenhet, respekt, medfølelse, rettferdighet og samarbeid hos barn i alle aldre

ISBN 978-82-92872-02-4

Dydekort for barn og unge - 52 Dyder

 
The Virtues Project

DydekortDisse kortene er tilpasset barn og unge og beskriver 52 dyder. Dydene er universelle og verdsettes av alle kulturer som kjernen i vår personlighet.

Dydekortene bekrefter og påminner oss om våre indre verdifulle egenskaper. De inspirer oss til å utvikle og vise dydene i hverdagen. Kortene er et enkelt og meget virksomt redskap til bruk i familien, klassen, rådgivning, delingssirkel eller til egen refleksjon.

Kortene komplimenterer boken Dannelse og Dyder – Enkle veier til karakterdannelse av Linda Kavelin Popov. I boken finnes en detaljert beskrivelse av hver av dydene samt utdypende teori, pedagogikk og øvelser.

ISBN 978-82-92872-01-7

Helge Kragh | Baugsåsen 11, 1525 Moss - Norway | Tlf.: 924 29 645